Anna Bukala

Anna Bukała 

pedagog specjalny, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta ręki

Jestem absolwentką Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego o specjalności pedagogika specjalna - oligofrenopedagogika oraz Medycznego Studium Zawodowego na wydziale fizjoterapii. Zdobyłam certyfikat terapeuty integracji sensorycznej oraz terapeuty ręki. Posiadam kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w normie a także z niepełnosprawnością intelektualną oraz ruchową. Zdobyłam je pracując na stanowisku technika fizjoterapii w polskim gabinecie rehabilitacji ruchowej oraz w placówkach edukacyjnych na stanowisku pedagoga specjalnego.

Specjalizuję się w pracy z dziećmi z wadami rozwojowymi, Zespołem Downa, Zespołem Retta, Zespołem Aspergera, Autyzmem oraz innymi dysfunkcjami. Na co dzień zajmuję się diagnozą i terapią integracji senorycznej oraz wczesnym wspomaganiem rozwoju. Również usprawniam funkcje motoryki małej a także prowadzę trening umiejętności społecznych z dziećmi ze spektrum Autyzmu oraz z Zespołem Aspergera.


Wybrane kursy i szkolenia:

 • „Zrozumieć ADHD – praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo”
 • „Nauczanie kierowane jako zintegrowany system działań rehabilitacyjno – edukacyjno – opiekuńczych wobec dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu i ich rodzin”
 • „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wspieranie rozwoju u dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością, autyzmem, poważnymi zaburzeniami mowy lub jej brakiem”
 • „Metody pracy z uczniem z autyzmem”
 • „Arteterapia w działaniach edukacyjnych” (I i II stopień)
 • „Ruch rozwijający Weroniki Sherborne” (I stopień)
 • „Autyzm, Zespół Aspergera. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne”
 • "Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej" (Kurs Integracji Sensorycznej I stopnia)
 • "Diagnoza i terapia integracji sensorycznej" (Kurs Integracji Sensorycznej II stopnia)
 • PNF – kurs podstawowy
 • „Original play” – kurs podstawowy
 • „Wspomaganie samodzielności dziecka z MPD”
 • „Terapia integracji sensorycznej w pracy z dzieckiem autystycznym”
 • „TERAPIA RĘKI. Moduł I. Praca z dziećmi niepełnosprawnymi oraz dziećmi zagrożonymi nieprawidłowym rozwojem (ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz MPD)"
 • „TERAPIA RĘKI. Moduł II. Grafomotoryka"
 • „AAC - Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się” kurs II stopnia
 • "Trening Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu"
 • "Diagnoza i Terapia Ręki" (kurs I i II stopinia w ujęciu globalnym)