Holistyczna terapia Manualna Perivale, Greenford and West London

 

Terapia manualna


Terapia manualna jest wyspecjalizowaną formą fizjoterapii. Na terapię składa się leczenie, które jest typowe dla zaburzeń czynnościowych związanych z ruchem. Podczas sesji terapeuta poszukuje przyczyny powstałej dysfunkcji. Polega to na stymulacji ciała różnymi bodźcami oraz obserwacji nieporządanych reakcji ciała na zadany bodziec.
Dysfunkcje spowodowane reakcjami na negatywne bodźce są nam dobrze znane i potrafimy je odpowiednio interpretować np. nieoprawidłowy sposób siedzienia, wzorzec reakcji na stres – podniesione ramiona, szczękościsk. Każdy człowiek stanowi całość, w której ciało, psychika i duch próbują zachowywać stan równowagi. Jeśli równowaga jest zaburzona, możemy wspólnie przyjrzeć się, która ze sfer potrzebuje wsparcia, mimo że jedyne objawy obserwujemy w ciele.
Leczenie wykorzystuje bezpieczne i niezwykle skuteczne techniki manualne i odruchowe tj. mobilizację, manipulacje stawów kręgosłupa i kończyn, a także poprzez wpływ na tkanki miękkie (mięśnie, powięzi, więzadła, ścięgna), a przez nie na układ nerwowy.
Zwolennicy terapii manualnej zaobserwowali, że techniki te, prawidłowo stosowane są bardzo skuteczne i najczęściej powodują radykalną poprawę stanu zdrowia pacjenta.
Holistyczne podejście do terapii manualnej pozwala terapeutom na uczenie się i doskonalenie wykorzystywanych technik, aby zastosowanie ich w praktyce było skuteczne a zarazem bezpieczene dla pacjentów. Praca z umysłem, z podświadomością i duchowością ma pomóc osiągnąć założony cel - przywrócić równowagę psychofizyczną pacjenta.

Traktujemy pacjenta jako całość, nie jak zbiór bolących części ciała.

Przeciwwskazania


Osteopenia, zaawansowana artropatia, anomalie kręgosłupa, stosowanie leków przeciwzakrzepowych, choroby naczyń, zmiany nowotworowe kręgosłupa, żeber i miednicy, gruźlica, osteoporoza, stany zapalne (reumatoidalne zapalenie stawów, septyczne zapalenie stawów), gojące się złamania lub zwichnięcia.