Monika Plata Logopeda, Neurologopeda, SI

 Monika Plata

HCPC: Temp02786

Jestem dyplomowaną logopedka, neurologopedka oraz terapeutka integracji sensorycznej (SI). Ponadto zajmuje się treningami sluchowymi stosowanymi w zaburzeniach centralnego przetwarzania sluchowego (CAPD): Johansen, Neuroflow, SAS oraz Gobrain. Naukowo zajmuje sie tematem apraksji w ramach studiow doktoranckich na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Jestem równiez asystentką w Zakładzie Dydaktyki Polonijnej Polskiego Uniwersytetu na Obczyznie w Londynie (PUNO), gdzie prowadze w formie wykładow i webinariow szereg zajec poswieconych szeroko rozumianej tematyce logopedycznej.

Specjalizuje sie w pracy z dziecmi dwujęzycznymi z trudnosciami rozwojowymi. Pracę w tym zakresie rozpoczelam w roku 2015, udzielajac konsultacji w Poradni Rodzinnej działajacej przy Stowarzyszeniu Polskich Psychologow w Londynie. W roku szkolnym 2015/2016 prowadzilam badania przesiewowe oraz poradnictwo w trzech szkolach: Pro Polonia Sobotniej Szkole Jezyka Polskiego w Hounslow, Polskiej Szkole Sobotniej im. Fryderyka Chopina w South Croydon oraz Polskiej Szkole Sobotniej im. Marii Konopnickiej w Willesden Green.

W latach 2015-2016 przyjmowałam rowniez pacjentów w Prywatnej Przychodni Lekarskiej Poland Medical w Londynie.

Od 2014 r. wspolpracuje z londynska fundacja Connect – The Communication Disability Network, oferujac swoja pomoc osobom dotknietym afazaja na skutek udarow mozgu.

Od 2016 r. zajmuje się diagnozowaniem, terapia oraz konsultacjami z zakresu neurologopedii oraz integracji sensorycznej w ramach własnej działalnosci.

Jestem partnerem merytorycznym Fundacji Synapsis w ramach Programu Badabada – ogólnopolskiego programu wczesnego wykrywania autyzmu, a takze czlonkiem licznych towarzystw naukowych i zawodowych: Polskiego Towarzystwa Dysleksji, Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Polskiego Towarzystwa Neurologopedow, Polskiego Stowarzyszenia Terapeutow Integracji Sensorycznej, Sensory Integration Network (UK & Ireland) oraz Stowarzyszenia Polskich Psychologow w Londynie. Posiadm uprawnienia do wykorzystywania narzedzia ADOS-2 w diagnostyce klinicznej zaburzen ze spektrum autyzmu.

Dzięki licznym szkoleniom i stalemu poszerzaniu wiedzy, stosuje w swojej pracy holistyczne podejscie do pacjenta, wykorzystujac m.in. takie metody pracy, jak: terapia miofunkcjonalna, terapia reki i zaburzen motoryki malej, terapia interakcyjna Palin PCI, Prompt, ESDM, elementy ortoptyki, Metoda Dobrego Startu, metoda werbotonalna, Makaton, Pecs, Crafta, taping terapeutyczny w obrebie twarzoczaszki, masaz Shantala, terapia czaszkowo-krzyzowa, masaz Raindrop Technique. 

Możliwość niesienia pomocy ludziom stanowi o tym, że widzę w mojej pracy głębszy sens. Jest to dla mnie niezwykle silna motywacja do działania. Gdybym miała możliwość wyboru swojej ścieżki zawodowej raz jeszcze, nie wahałabym się ani chwili, by podjąć tę samą decyzję.
Wolne chwile poświęcam na badminton - jako zawodniczka, trenerka i sędzina. Lubię również odkrywać tajemnice Warszawy w roli przewodnika miejskiego.

Wybrane szkolenia:

 • Alalia (opóźniony rozwój mowy, SLI) – diagnoza i terapia
 • Ból i dysfunkcje obszaru czaszkowo-żuchwowego i czaszkowo-twarzowego; badanie i terapia układu nerwowo-mięśniowo-szkieletowego
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych
 • Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • Dogs participation in logopedics therapy for children and adults
 • Dysleksja – podstawy diagnozy i terapii w praktyce; funkcje słuchowe, wzrokowe, czytanie, dysortografia
 • Elastic therapeutic taping in head, neck and orofacial disorders
 • EEG-Biofeedback
 • Interaktywny Trening Słuchowy GoBrain
 • Kurs instruktorski masażu Shantala
 • LSVT Loud – voice/speech treatment technique for adults and children with motor speech disorders, with a focus in Parkinson disease
 • Makaton for Professionals Foundation Workshop
 • Metoda Dobrego Startu (MDS) Marty Bogdanowicz
 • Neuroakustyczny Trening Mózgu SAS
 • Neurofizjologiczne usprawnianie dzieci – aspekt logopedyczny
 • Orofacjalna terapia regulacyjna w koncepcji Castillo Moralesa
 • Ortoptyka – zaburzenia funkcji wzrokowych
 • Podstawy funkcjonowania systemu czaszkowo-krzyżowego
 • Postępowanie z chorym w ostrym okresie udaru – diagnoza i terapia
 • PROMPT – Introduction to technique & Bridging techinque to intervention
 • SLI – specyficzne zaburzenia językowe, diagnoza, terapia, edukacja
 • Szkolenie I i II st. w zakresie terapii integracji sensorycznej (SI)
 • Szkolenie dla terapeutów Neuroflow ATS
 • Szkolenie w zakresie Indywidualnej Stymulacji S³uchu Johansena
 • Terapia czaszkowo-krzyżowa: pływy i pulsacje, linie środkowe, zaiskrzenia
 • Terapia czaszkowo-krzyżowa: staw skroniowo-żuchwowy, równoważenie kości gnykowej i zespołów mięśni gnyki
 • Terapia logopedyczna dziecka z nieprawidłowościami funkcjonowania aparatu ustno-twarzowego
 • Terapia miofunkcjonalna
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej
 • Terapia interakcyjna rodzic-dziecko dla jąkających się dzieci w wieku do 7 lat – Palin PCI
 • Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych
 • The Early Start Denver Model (ESDM) – wczesna interwencja terapeutyczna dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • The Picture Exchange Communication System (PECS)
 • Trening astronautyczny, badanie widzenia oraz zintegrowane przedsionkowe, słuchowe i wizualne strategie terapeutyczne
 • Trening masażu Raindrop Techique
 • Wykorzystanie ADOS-2 w diagnostyce klinicznej
 • Wykorzystanie elementów metody werbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej
 • Zaburzenia przetwarzania słuchowego (CAPD) – nowe możliwości diagnozy i terapii

CENY USLUG

 Zadzwoń do nas 0208 9989 744 i umów się na wizytę.