Monika Plata Logopeda, Neurologopeda, SI

 Monika Plata

HCPC: Temp02786

Jestem dyplomowaną logopedką, neurologopedką oraz terapeutką integracji sensorycznej (SI). Ponadto zajmuję się treningami słuchowymi stosowanymi w zaburzeniach centralnego przetwarzania słuchowego (CAPD): Johansen, Neuroflow, SAS oraz Gobrain. Naukowo zajmuję się tematem apraksji w ramach studiów doktoranckich na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Jestem również asystentką w Zakładzie Dydaktyki Polonijnej Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie (PUNO), gdzie prowadzę w formie wykładów i webinariów szereg zajęć poświęconych szeroko rozumianej tematyce logopedycznej.

Specjalizuję się w pracy z dziećmi dwujęzycznymi z trudnościami rozwojowymi. Pracę w tym zakresie rozpoczęłam w roku 2015, udzielając konsultacji w Poradni Rodzinnej działającej przy Stowarzyszeniu Polskich Psychologów w Londynie. W roku szkolnym 2015/2016 prowadziłam badania przesiewowe oraz poradnictwo w trzech szkołach: Pro Polonia Sobotniej Szkole Języka Polskiego w Hounslow, Polskiej Szkole Sobotniej im. Fryderyka Chopina w South Croydon oraz Polskiej Szkole Sobotniej im. Marii Konopnickiej w Willesden Green.

W latach 2015-2016 przyjmowałam również pacjentów w Prywatnej Przychodni Lekarskiej Poland Medical w Londynie.

Od 2014 r. współpracuję z londyńską fundacją Connect – The Communication Disability Network, oferując swoją pomoc osobom dotkniętym afazają na skutek udarów mózgu.

Od 2016 r. zajmuję się diagnozowaniem, terapią oraz konsultacjami z zakresu neurologopedii oraz integracji sensorycznej w ramach własnej działalności.

Jestem partnerem merytorycznym Fundacji Synapsis w ramach Programu Badabada – ogólnopolskiego programu wczesnego wykrywania autyzmu, a także członkiem licznych towarzystw naukowych i zawodowych: Polskiego Towarzystwa Dysleksji, Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Polskiego Towarzystwa Neurologopedów, Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej, Sensory Integration Network (UK & Ireland) oraz Stowarzyszenia Polskich Psychologów w Londynie. Posiadm uprawnienia do wykorzystywania narzędzia ADOS-2 w diagnostyce klinicznej zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Dzięki licznym szkoleniom i stałemu poszerzaniu wiedzy, stosuję w swojej pracy holistyczne podejœcie do pacjenta, wykorzystuj¹c m.in. takie metody pracy, jak: terapia miofunkcjonalna, terapia rêki i zaburzeñ motoryki ma³ej, terapia interakcyjna Palin PCI, Prompt, ESDM, elementy ortoptyki, Metoda Dobrego Startu, metoda werbotonalna, Makaton, Pecs, Crafta, taping terapeutyczny w obrêbie twarzoczaszki, masaż Shantala, terapia czaszkowo-krzyżowa, masaż Raindrop Technique. 

Możliwość niesienia pomocy ludziom stanowi o tym, że widzę w mojej pracy głębszy sens. Jest to dla mnie niezwykle silna motywacja do działania. Gdybym miała możliwość wyboru swojej ścieżki zawodowej raz jeszcze, nie wahałabym się ani chwili, by podjąć tę samą decyzję.
Wolne chwile poświęcam na badminton - jako zawodniczka, trenerka i sędzina. Lubię również odkrywać tajemnice Warszawy w roli przewodnika miejskiego.

Wybrane szkolenia:

 • Alalia (opóźniony rozwój mowy, SLI) – diagnoza i terapia
 • Ból i dysfunkcje obszaru czaszkowo-żuchwowego i czaszkowo-twarzowego; badanie i terapia układu nerwowo-mięśniowo-szkieletowego
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych
 • Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • Dogs participation in logopedics therapy for children and adults
 • Dysleksja – podstawy diagnozy i terapii w praktyce; funkcje słuchowe, wzrokowe, czytanie, dysortografia
 • Elastic therapeutic taping in head, neck and orofacial disorders
 • EEG-Biofeedback
 • Interaktywny Trening Słuchowy GoBrain
 • Kurs instruktorski masażu Shantala
 • LSVT Loud – voice/speech treatment technique for adults and children with motor speech disorders, with a focus in Parkinson disease
 • Makaton for Professionals Foundation Workshop
 • Metoda Dobrego Startu (MDS) Marty Bogdanowicz
 • Neuroakustyczny Trening Mózgu SAS
 • Neurofizjologiczne usprawnianie dzieci – aspekt logopedyczny
 • Orofacjalna terapia regulacyjna w koncepcji Castillo Moralesa
 • Ortoptyka – zaburzenia funkcji wzrokowych
 • Podstawy funkcjonowania systemu czaszkowo-krzyżowego
 • Postępowanie z chorym w ostrym okresie udaru – diagnoza i terapia
 • PROMPT – Introduction to technique & Bridging techinque to intervention
 • SLI – specyficzne zaburzenia językowe, diagnoza, terapia, edukacja
 • Szkolenie I i II st. w zakresie terapii integracji sensorycznej (SI)
 • Szkolenie dla terapeutów Neuroflow ATS
 • Szkolenie w zakresie Indywidualnej Stymulacji S³uchu Johansena
 • Terapia czaszkowo-krzyżowa: pływy i pulsacje, linie środkowe, zaiskrzenia
 • Terapia czaszkowo-krzyżowa: staw skroniowo-żuchwowy, równoważenie kości gnykowej i zespołów mięśni gnyki
 • Terapia logopedyczna dziecka z nieprawidłowościami funkcjonowania aparatu ustno-twarzowego
 • Terapia miofunkcjonalna
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej
 • Terapia interakcyjna rodzic-dziecko dla jąkających się dzieci w wieku do 7 lat – Palin PCI
 • Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych
 • The Early Start Denver Model (ESDM) – wczesna interwencja terapeutyczna dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • The Picture Exchange Communication System (PECS)
 • Trening astronautyczny, badanie widzenia oraz zintegrowane przedsionkowe, słuchowe i wizualne strategie terapeutyczne
 • Trening masażu Raindrop Techique
 • Wykorzystanie ADOS-2 w diagnostyce klinicznej
 • Wykorzystanie elementów metody werbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej
 • Zaburzenia przetwarzania słuchowego (CAPD) – nowe możliwości diagnozy i terapii

 Zadzwoń do nas 0208 9989744 i umów się na wizytę.