Terapia Integracji Sensorycznej

Terapia Integracji Sensorycznej

 

Czym jest Terapia Integracji Sensorycznej?


Terapia integracji sensorycznej polega na dostarczeniu odpowiedniej stymulacji, dawek sensorycznych w celu poprawy integracji bodźców które docierają do dziecka z otoczenia, czyli przez zmysły zewnętrzne (dotyk, słuch, wzrok, smak, węch) oraz te które płyną z własnego ciała przez zmysły wewnętrzne (równowaga, czucie głębokie).
Aby zrozumieć istotę metody integracji sensorycznej należy bliżej poznać znaczenie naszych zmysłów: wzrok, słuch, węch, smak, dotyk, zmysł równowagi, zmysł propriocepcji. Kiedy wszystkie te zmysły współgrają ze sobą, możemy prawidłowo funkcjonować i odbierać otaczający nas świat. Kiedy zaś nasze zmysły nie współpracują, dochodzi do tzw. zaburzeń przetwarzania sensorycznego.


Dysfunkcje integracji sensorycznej najczęściej charakteryzują się:

 • nadmierną lub zbyt małą wrażliwością na bodźce sensoryczne,
 • opóźnionym rozwojem mowy,
 • trudnościami z koordynacją ruchową oraz równowagą ciała,
 • zaburzeniami posturalnymi (obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe),
 • trudnościami w nauce, koncentracji oraz zachowaniu,
 • problemami w opanowaniu zadań w obrębie motoryki dużej oraz małej.

 

Dla kogo przeznaczona jest terapia integracji sensorycznej?


Terapia integracji sensorycznej jest jedną z ważniejszych metod terapeutycznych która wspomaga rozwój psychoruchowy dziecka. Przeznaczona jest dla dzieci z problemami rozwojowymi, trudnościami szkolnymi a także z uszkodzeniami ze strony ośrodkowego układu nerwowego. Ta wyjątkowa metoda cieszy się również powodzeniem u dzieci:

 • z zespołem Downa,
 • z zespołem Retta,
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD),
 • z niepełnosprawnością intelektualną oraz ruchową,
 • niedowidzących, niedosłyszących,
 • oraz z innymi sprzężeniami, dysfunkcjami.

Dlaczego terapia integracji sensorycznej jest bardzo lubiana przez dzieci?


Ponieważ zajęcia mają charakter atrakcyjnej dla dziecka zabawy ruchowej. Jest ona odpowiednio ukierunkowana przez terapeutę, aby w efekcie wpływała korzystnie na funkcjonowanie systemów zmysłowych, oraz na całościowy rozwój dziecka.
Podczas każdej sesji terapeuta aktywizuje dziecko tak, aby mogło pokonać trudności oraz sprostać zadaniom z którymi w życiu codziennym nie do końca sobie radzi. Terapia integracji sensorycznej kształtuje również rozwój emocjonalno-społeczny dziecka, poczucie własnej wartości oraz wiarę w siebie.

Kiedy zgłosić się na konsultację do terapeuty integracji sensorycznej?

 

 • jeśli twoje dziecko ma problemy z równowagą ciała, często się potyka, przewraca, wydaje się być "niezdarne" ruchowo,
 • ma problemy z koncentracją na zadaniu,
 • wydaje się jakby nie rozumiało poleceń,
 • jest męczliwe, ma problemy z czynnościami manualnymi np: zapinanie guzików, cięcie nożyczkami, rysowanie,
 • unika karuzeli, huśtawek,
 • domaga się intensywnych zabaw, lubi być w ciągłym ruchu,
 • nie lubi być przytulane, dotykane,
 • nie toleruje określonych faktur, ubrań
 • jest nadmiernie wrażliwe na dźwięki, zapachy,
 • chodzi na palcach,
 • gryzie różne przedmioty, ubrania, swoje ciało, inne osoby,
 • rozwój mowy przebiega z opóźnieniem, ma wadę wymowy,
 • bywa agresywne, pobudzone emocjonalnie,
 • jest wybiórcze pokarmowo,
 • ma problemy z jedzeniem, żuciem i połykaniem,
 • zdaje się jakby nie reagowało na ból lub nadmiernie je odczuwało,
 • ma problemy z higieną np: mycie twarzy, mycie zębów, czesanie, obcinanie paznokci, obcinanie włosów, kąpiel,
 • ma problemy z samoobsługą, niechętnie się myje, ubiera,
 • z trudem opanowuje jazdę na rowerze,
 • ma problemy z czytaniem, pisaniem, odwraca litery, cyfry, wyrazy, ma trudności z kopiowaniem,
 • ma trudności w ustaleniu prawej i lewej strony
 • cierpi na chorobę lokomocyjną,
 • wydaje się być mniej pewne siebie, izoluje się,
 • jest bardziej płaczliwe, rozdrażnione, ma kłopoty z zaśnięciem.

Te wszystkie objawy a także wiele innych mogą świadczyć o zaburzeniach integracji sensorycznej.